Kishantos 1.

Gál István 48 éves mezőgazdasági munkás sárosdi, felesége, Gál Julianna 47 éves mezőgazdasági munkás nagyvenyimi születésű. 1953-ban kerültek Hantosra.

Két gyermekük van: István 23 éves állatgondozó, Gabriella 18 éves tanuló.

Hantoson unokatestvér rokonaik laknak.

következő